Aiseesoft

Slutbrugeraftale

Denne EULA er en juridisk bindende aftale mellem licenstagerens slutbruger ("Slutbruger") og Aiseesoft Studio, udvikleren af ​​programmet ("Aiseesoft"), der regulerer brugen af ​​Aiseesoft-produkter ("Softwaren"). Ved at installere softwaren accepterer du at være bundet af vilkårene i denne aftale.

SOFTWARE PRODUKTLISENS

SOFTWAREPRODUKTET er beskyttet af love om ophavsret og internationale copyright-traktater samt andre love og traktater om intellektuel ejendom. SOFTWAREPRODUKTET er licenseret, ikke solgt, til dig til brug kun under betingelserne i denne licens. Aiseesoft Studio forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig.

1. LICENSGIVELSE

Denne EULA giver dig følgende rettigheder med hensyn til SOFTWAREPRODUKTET:
Når du er registreret, får du en tilbagekaldelig, personlig, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig licens til at installere og aktivere softwaren på én adskilt computer udelukkende til din personlige og ikke-kommercielle brug. Du må ikke distribuere eller gøre softwaren tilgængelig over et netværk, hvor den kan bruges af flere enheder på samme tid, eller på nogen måde levere softwaren til flere brugere, medmindre du først har købt mindst en MULTI-USER-licens fra Aiseesoft Studio. At dele denne software med andre personer, eller at tillade andre personer at se indholdet af denne software, er i strid med denne licens.

2. COPYRIGHT

Alle titler og ophavsrettigheder til og til SOFTWAREPRODUKTET (herunder, men ikke begrænset til, billeder, fotografier, animationer, video, lyd, musik og tekst, der er inkorporeret i SOFTWAREPRODUKTET), det medfølgende trykte materiale og eventuelle kopier af SOFTWAREPRODUKTET ejes af Aiseesoft Studio. SOFTWAREPRODUKTET er beskyttet af love om ophavsret og internationale traktatbestemmelser. Derfor skal du behandle SOFTWAREPRODUKTET som ethvert andet ophavsretligt beskyttet materiale, og du må ikke fjerne eller skjule ejendomsretlige meddelelser, etiketter eller mærker fra softwaren.

3. BEGRÆNSNINGER

Du må ikke, og du må ikke tillade andre (a) at omdanne, dekompilere, afkode, dekryptere, adskille eller på nogen måde udlede kildekoden fra SOFTWAREPRODUKTENS objektkode dele, bortset fra og kun i det omfang sådanne aktivitet er udtrykkeligt tilladt i henhold til gældende lovgivning uanset denne begrænsning (b) ændre, distribuere eller oprette afledte værker i SOFTWAREPRODUKTET (c) kopiere (ud over en sikkerhedskopi), distribuere, offentligt vise, transmittere, sælge, leje, lease eller på anden måde udnytte SOFTWAREPRODUKTET.

4. BESKRIVELSE AF ANDRE RETTIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER.

- COVER CD
Reproduktion og distribution af Aiseesoft Studio (kun evalueringskopi) i forskellige cover-cd'er udgivet af tilknyttede magasiner er tilladt. En kopi af magasinet med CD skal dog sendes til Aiseesoft Studio.

- TERM
Denne licens er gældende indtil opsigelsen. Du kan opsige det til enhver tid ved at ødelægge SOFTWAREPRODUKTET sammen med alle kopier heraf. Denne licens opsiges også, hvis du ikke overholder vilkår eller betingelser i denne aftale. Ved en sådan opsigelse accepterer du at ødelægge SOFTWAREPRODUKTET sammen med alle kopier heraf.

BEGRÆNSET GARANTI

INGEN GARANTIER

Aiseesoft Studio fraskriver sig udtrykkeligt enhver garanti for SOFTWAREPRODUKTET. SOFTWAREPRODUKTET og enhver relateret dokumentation leveres "som den er" uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder, uden begrænsning, de stiltiende garantier eller salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse. Hele risikoen, der opstår ved brug eller ydeevne af SOFTWAREPRODUKTET, forbliver hos dig.

UAFHÆNGIGHED

I tilfælde af, at enhver bestemmelse i denne aftale erklæres ugyldig eller ugyldig ved vedtægt eller retsafgørelse, er parterne enige om, at alle andre bestemmelser, der ikke erklæret ugyldige eller ugyldige, forbliver fulde i kraft.

INGEN ANSVAR FOR SKADER

Under ingen omstændigheder skal Aiseesoft Studio eller dets leverandører være ansvarlige for nogen som helst skader (herunder, uden begrænsning, skader for tab af virksomhedsoverskud, forretningsafbrydelse, tab af forretningsoplysninger eller andre økonomiske tab), der opstår som følge af brugen af ​​eller manglende evne til at bruge dette Aiseesoft-produkt, selvom Aiseesoft Studio er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.

DIVERSE

1. Aiseesoft Studio tillader dig ikke at bruge vores SOFTWAREPRODUKT til at gøre noget, der overtræder den lokale lovgivning. Hvis du bruger vores SOFTWAREPRODUKT til at udføre den ulovlige aktivitet, er resultatet heraf på dit eget ansvar. Hvis du er uenig i denne vare, skal du ikke installere og/eller bruge SOFTWAREPRODUKTET.

2. Den endelige fortolkning er overladt til vores skøn. Hvis du har spørgsmål vedrørende denne slutbrugerlicensaftale, eller hvis du ønsker at kontakte Aiseesoft Studio af en eller anden grund, bedes du skrive til support@aiseesoft.com.

ANDRE BETINGELSER

Aiseesoft Studio besidder ret til at ændre denne aftale uden varsel i henhold til ændringen af ​​relaterede lov, regulering og forretningsstrategi. Den ændrede version vil blive frigivet på vores side. Hvis du er uenig i nogen vilkår i denne aftale, bedes du ophøre med at bruge SOFTWAREPRODUKTET; din fortsatte brug anses for at acceptere denne aftale.

Aiseesoft Studio har beføjelse til at foretage den endelige fortolkning og revision af denne aftale i det maksimale omfang, loven tillader.