Aiseesoft

Slutbrugeraftale

VIGTIGT: Læs venligst denne slutbrugerlicensaftale omhyggeligt. Det er meget vigtigt, at du kontrollerer, at du køber AISEESOFT SOFTWARE, og at du er blevet registreret som slutbruger med henblik på denne AISEESOFT END USER LICENSE AFTALE. HVIS DU IKKE ER REGISTRERET SOM SLUTBRUGEREN, HAR DU NOGEN LICENS TIL AT BRUGE SOFTWAREN, OG DEN BEGRÆNSEDE GARANTI I DENNE END BRUGER LICENSAFTALE ER IKKE ANSVARLIG.

Ved at downloade software fra Aiseesoft fra dette websted accepterer du følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal du ikke downloade softwaren. Vilkårene for en slutbrugerlicensaftale, der ledsager en bestemt softwarefil ved installation eller download af softwaren, erstatter vilkårene nedenfor. Dette er en juridisk aftale mellem dig, slutbrugeren og Aiseesoft Studio, udvikleren af ​​programmet ("Aiseesoft"), vedrørende din brug af Aiseesoft-produkter ("Software").

SOFTWARE PRODUKTLISENS

1. LICENSGIVELSE

Denne EULA giver dig følgende rettigheder med hensyn til SOFTWAREPRODUKTET: Aiseesoft giver dig en ikke-eksklusiv, begrænset, tilbagekaldelig, ikke-overførbar licens til at installere og aktivere softwaren.

Den INDIVIDUELLE licens kan kun bruges på én computer til din personlige og ikke-kommercielle brug. Du må ikke gøre softwaren tilgængelig på et netværk eller på nogen måde levere softwaren til flere brugere, medmindre du først har købt mindst en BUSINESS- eller MULTI-USER-licens fra Aiseesoft.

2. COPYRIGHT

All titel og ophavsret i og til SOFTWAREPRODUKTET (herunder men ikke begrænset til billeder, fotografier, animationer, video, lyd, musik og tekst indarbejdet i SOFTWAREPRODUKTET), de medfølgende trykte materialer og eventuelle kopier af SOFTWAREPRODUKTET er ejet af Aiseesoft eller dets leverandører. SOFTWAREPRODUKTET er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktatbestemmelser. Derfor skal du behandle SOFTWAREPRODUKTET ligesom ethvert andet ophavsretligt beskyttet materiale.

3. BEGRÆNSNINGER

- Aiseesoft respekterer kunstneres og filmselskabers rettigheder, og den korrekte brug af SOFTWAREN tilsidesætter ikke disse rettigheder. Du kan ikke kopiere dvd'er for at sælge eller give væk kopier eller til noget kommercielt formål.

- Aiseesoft afskrækker ethvert forsøg på at kopiere lejede dvd'er. Det er ulovligt at lave en kopi af en dvd til de fleste andre formål end din egen personlige brug. Aiseesoft respekterer kunstnere og filmvirksomheders rettigheder, og beder om, at du gør det samme.

- Ved hjælp af SOFTWAREN oprettes sikkerhedskopier af dvd'er. Kopien er en arkiv backupkopi af en dvd, der er skabt udelukkende til privat og personlig brug af ejeren af ​​dvd'en, hvorfra den blev lavet. Forbundsretlige ophavsretlige bestemmelser forbyder uautoriseret reproduktion, distribution eller udstilling af ophavsretligt beskyttede materialer, hvis nogen findes i arkiveringskopien. Videresalg, reproduktion, distribution eller kommerciel udnyttelse af arkiveringskopien er strengt forbudt. Vi beder Dem om at respektere rettighedshaverne.

4. BESKRIVELSE AF ANDRE RETTIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER.

- Begrænsninger på Reverse Engineering, Dekompilering og Demontering.

Du må ikke omvendt konstruere, dekompilere eller demontere objektkodedele i SOFTWAREPRODUKTET, undtagen og kun i den udstrækning, at sådan aktivitet udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lovgivning, uanset denne begrænsning.

- COVER CD.

Reproduktion og distribution af Aiseesoft Software (kun evalueringskopiering) i forskellige Cover CD'er udgivet af tilknyttede magasiner er tilladt. En kopi af magasin med cd skal dog sendes til Aiseesoft Studio.

- TERM

Denne licens er gældende indtil opsigelsen. Du kan opsige det til enhver tid ved at ødelægge softwaren sammen med alle kopier heraf. Denne licens opsiges også, hvis du ikke overholder vilkår eller betingelser i denne aftale. Ved en sådan opsigelse accepterer du at ødelægge Softwaren sammen med alle kopier heraf.

INGEN GARANTIER OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Oplysninger og dokumenter, der leveres på dette websted, leveres "som det er" uden garantier af nogen art, enten udtrykt eller underforstået, herunder begrænsningsgarantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-infringement. Aiseesoft bruger rimelige bestræbelser på at inkludere nøjagtige og opdaterede oplysninger på dette websted; Det giver dog ikke nogen garantier eller repræsentationer med hensyn til dens nøjagtighed eller fuldstændighed. Aiseesoft tilføjer regelmæssigt, ændrer, forbedrer eller opdaterer oplysninger og dokumenter på denne hjemmeside uden varsel. Aiseesoft påtager sig intet ansvar eller ansvar for eventuelle fejl eller undladelser i indholdet af vores hjemmeside. Din brug af denne hjemmeside er på egen risiko. Under ingen omstændigheder og uden juridisk teori skal Aiseesoft eller enhver anden part, der er involveret i at oprette, producere eller levere indholdet af dette websted, være ansvarlig over for dig eller enhver anden person for eventuelle indirekte, direkte, særlige, hændelige eller følgeskader, der opstår som følge af din adgang til eller brug af dette websted.

DIVERSE

1. Aiseesoft tillader dig ikke at bruge vores SOFTWAREPRODUKT til at gøre noget, der strider mod den lokale lovgivning. Hvis du bruger vores SOFTWAREPRODUKT til at udføre den ulovlige aktivitet, skal det resulterende resultat være på eget ansvar. Hvis du er uenig med dette emne, skal du ikke installere og / eller bruge SOFTWAREPRODUKTET.

2. Den endelige fortolkning er efter vores skøn. Har du spørgsmål vedrørende denne EULA, eller hvis du ønsker at kontakte os af en eller anden grund, bedes du skrive til support@aiseesoft.com.